dijous, 9 de juliol de 2009

Assemblea general de socis de la penya el 18 de juliol

El passat 27 de juny, reunida la junta directiva en sessió ordinària va decidir convocar a tots els socis a l'assemblea general de socis de la penya que es celebrarà el 18 de juliol a la nostra seu social situada al Bar Bon Ibèric del C/ Pamplona número 3 de Girona a les 10,30 hores en primera convocatòria i a les 11 en segona amb el següent ordre del dia:
1.- Lectura i aprovació de l'acta anterior
2.- Informe del president
3.- Estat de comptes
4.- Publicitat
5.- Elecció junta directiva
6.- Pressupost per a la temporada 2009-2010
7.- Precs i preguntes
Tots els socis que estigueu interessats a formar una nova junta o vulgueu informació de la penya abans de l'assemblea teniu a la vostra disposició l'actual junta per a facilitar-vos els estatuts de la penya, els comptes o el llistat de socis.
Potser a alguns us ha sorprès la convocatòria d'eleccions, bé, dir-vos que els que formem l'actual junta tenim la intenció de presentar-nos a la reelecció però entenem que aquest és un bon moment per a iniciar un nou cicle de quatre anys, penseu que al 2012 la penya complirà 20 anys i serà una data molt maca per a fer tot un seguit d'actes per a commemorar aquesta fita i l'equip directiu que surti d'aquesta assemblea tindrà tot el marge de temps per a preparar aquests actes. Com que els estatuts no distingeixen si l'elecció de la junta s'ha de tractar a una assemblea ordinària o extraordinària, només diuen que ha de ser l'assemblea general qui ha d'elegir la junta, hem pensat que podíem aprofitar aquesta assemblea per a tractar aquest punt.