dijous, 28 de desembre de 2017

La veu del gironisme


Després d'unes setmanes parat i amb la promesa de fer el resum del que han donat de sí les jornades compreses entre el viatge a València i la visita del Girona a Eibar abans de la fi de 2017, torna el nostre blog amb una bona notícia. 

Un dels grans perills del món de les societats anònimes esportives és que el paper de l'aficionat, que és qui sosté el negoci directa (abonaments, accions, marxandatge...) o indirectament (com a consumidors de televisió i de les marques que patrocinen els clubs), quedi reduït al de simple client sense cap poder de decisió en l'entitat o fins i tot sense capacitat de dir la seva i ser escoltat. Els canvis amb l'ascens a Primera han estat grans al Girona i a ningú se li escapa que aquest risc és ben present.

Al Regne Unit, per exemple, els moviments destinats a cercar més pes pels aficionats en el dia a dia dels clubs als quals segueixen tenen molta força, i tot i ser la Premier un dels campionats més mercantilitzats han aconseguit algunes fites. D'aquí la fantàstica iniciativa del City Football Group, un dels dos conglomerats empresarials propietaris de la major part del Girona FC, que ha decidit cedir a cadascuna de les dotze penyes oficials del club un paquet de 149 accions. L'objectiu és agrupar-les totes sota el paraigua de la Federació de Penyes i aconseguir que la veu de l'aficionat torni a tenir el seu lloc a les juntes generals d'accionistes, ja que se superarien les 1.784 que van establir-se com a xifra mínima per participar en elles.

En total seran 1.788 accions que les penyes posaran al servei del gironisme, ja que no hi ha cap voluntat de protagonisme personal o col·lectiu: l'objectiu és obrir un òrgan de decisió com és l'assemblea d'accionistes a tots els socis i accionistes. Per aquest motiu, des del moment en el qual una junta general sigui convocada, la Federació obrirà, a través dels mitjans de contacte habituals de cada penya (xarxes socials, correus electrònics, pàgines web...), un període de 15 dies durant el qual tots els seguidors blanc-i-vermells puguin fer arribar el seu parer sobre les qüestions relacionades amb el desenvolupament de les activitats del Girona FC que desitgin. Un cop analitzades, els representants de la Federació les exposaran al torn de precs i preguntes de l'acte per donar-les a conèixer a la propietat.

Les penyes volem així reforçar el nostre paper com a element clau dins la vida social del club, sent un instrument a l'abast no només dels gironistes que en formen part (que esperem que cada dia en siguin més), si no preocupat pels interessos i opinions de tots els que ens estimem el club de Montilivi.